Liên kết ngoài – External Link

External Links là gì?
External links hay liên kết ngoài là những liên kết trỏ từ trang web này với trang web khác chứa các liên kết này. Nói 1 cách dễ hiểu, nếu 1 website khác link đến web của bạn thì có thể coi đó là liên kết ngoài. Tương tự, nếu bạn link đến 1 web khác, đó cũng được coi là liên kết ngoài.

Mẫu code:
Mã code external link

Format tối ưu
Hãy sử dụng các keyword trong anchor text và có liên quan đến các keyword khác của web.

Thế nào là một liên kết ngoài?
Liên kết ngoài là liên kết chỉ đến 1 domain khác.

Các SEOers hàng đầu tin rằng external links là yếu tố quan trọng nhất của việc xếp thứ hạng.
External link hỗ trợ ranking khác nhiều so với Internal link bởi vì SE coi chúng là sự lựa chọn của bên thứ 3.
Các SEOers không nghĩ rằng thuộc tính title được sử dụng nhằm mục đích xếp hạng.
Áp dụng tốt nhất trong SEO tại Đào tạo Seo Seva
Nhiều SEOers hàng đầu tin rằng nhận được các liên kết bên ngoài là mục tiêu quan trọng nhất để đạt được thứ hạng cao. Điều này xuất phát từ ý tưởng rằng các liên kết bên ngoài là một trong những số liệu khó khăn nhất để thao tác và do đó một trong những cách tốt nhất cho công cụ tìm kiếm để xác định sự phổ biến của một trang web nhất định. Ý tưởng này lần đầu tiên được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm sớm Alta Vista và sau đó được cải thiện bởi Google.

Google lần đầu tiên trong buổi giới thiệu định nghĩa về PageRank (một thuật toán phát triển bởi đồng sáng lập Google Larry Page). Thuật toán này coi External Links là phiếu bầu cho sự phổ biến. Các trang có kết nối nhiều nhất chỉ vào họ được coi là phổ biến nhất. Khi họ được coi là có liên quan cho một truy vấn cụ thể, các trang phổ biến nhất và có liên quan sẽ trở thành những trang đầu tiên được liệt kê trong kết quả của Google. Mặc dù thuật toán này phức tạp hơn rất nhiều, tuy nhiên nó vẫn có khả năng bao gồm các khái niệm về liên kết bên ngoài là bầu chọn cho website.

Đào tạo Seo Seva

Điểm quan trọng cần ghi nhớ trong liên kết ngoài – External links.
Độ tin cậy của các miền liên kết.
Không thêm liên kết ngoài vì lý do thiếu liên kết hoặc số lượng ít liên kết ngoài. Nên giữ số liên kết ở mức tối thiểu.
Liên kết tới một trang thích hợp thay vì liên kết nhiều trang từ cùng 1 website.
Độ phổ biến của các trang liên kết.
Sự phù hợp nội dung giữa các trang nguồn và trang mục tiêu.
Neo văn bản được sử dụng trong liên kết.
Số lượng các liên kết đến cùng một trang trên trang nguồn.
Số lượng tên miền liên kết đến các trang mục tiêu.
Số lượng các biến thể được sử dụng như văn bản neo để liên kết đến các trang mục tiêu.

Ngoài những tiêu chí vừa liệt kê ở trên, các liên kết bên ngoài là quan trọng vì hai lý do chính:

1. Độ phổ biến
Công cụ tìm kiếm đang rất khó khăn để đo lường chính xác sự phổ biến dựa trên số liệu về truy cập của trang web (theo các kỹ sư tìm kiếm Yahoo!), các liên kết bên ngoài là một thước đo ổn định hơn và là số liệu để đo lường dễ dàng hơn. Bởi vì số lượng lưu lượng truy cập được lưu trữ trong các bản ghi máy chủ cá nhân, trong khi đó các liên kết bên ngoài lại hiển thị công khai và dễ dàng lưu trữ. Vì lý do này nên các liên kết bên ngoài là một thước đo để xác định sự phổ biến của một trang web nhất định. Số liệu này (số liệu tương tự như PageRank) được kết hợp với các số liệu liên quan để xác định kết quả tốt nhất cho một truy vấn tìm kiếm nhất định.

2. Sự phù hợp
Liên kết cung cấp nguồn gốc liên quan rất có giá trị cho công cụ tìm kiếm. Neo văn bản được sử dụng trong các liên kết thường được viết bởi quản trị website (những người có thể giải thích về các trang web tốt hơn so với máy tính) và thường sẽ phản ánh nội dung của trang được liên kết đến. Nhiều khi sẽ sử dụng một cụm từ ngắn (ví dụ như “đào tạo SEO”) của trang mục tiêu (ví dụ như http://vietmoz.com/dao-tao-seo/)

Các trang mục tiêu, trang nguồn cùng lĩnh vực được trích dẫn trong một liên kết cũng cung cấp các số liệu liên quan có giá trị cho công cụ tìm kiếm. Liên kết có xu hướng để trỏ đến nội dung liên quan. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm thiết lập các trung tâm dữ liệu trên Internet và sau đó có thể sử dụng để xác nhận tầm quan trọng của một tài liệu web nhất định.

Related Posts

About The Author

Loading Facebook Comments ...